DIT VOORJAAR IN GROEI BLOEI Deze lente iedere maand een nieuwe Groei & Bloei boordevol tuinen, planten en artikelen over tuinieren. Een greep uit de artikelen: • Informatieve artikelen over PLANTEN, onder andere: vroegbloeiende planten, vaste lathyrus, vroege irissen, petunia’s, fruitbomen, zinnia, groente, clematis. • Thema’s, waaronder: rozen- en andere BOGEN, VERANDA’S en WATER(OPVANG) IN DE TUIN. • Tuinen: heerlijke VOORJAARSTUINEN, inspirerende kleine tuinen, waaronder een Japanse, en beeldschone grote ONTWERPTUINEN. • Zelf maken: werkbank, mozaïekminivijver, overkapping met sedumdak en HEEL VEEL IDEETUINEN MET ONDERDELEN OM NA TE MAKEN. NEDERLAND Lidmaatschap /abonnement Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2015: € 68,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 87,50. Opzeggen: voor 1 oktober 2015. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl. • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of vul de aanmeldingskaart in dit blad in of fax naar 079-3681245 of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur • Wil je een verzamelband bestellen of een nummer nabestellen? een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of fax naar 079-3681245. Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl. • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl, • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer telefoon: 079-3681215, fax 079-3681245 e-mail: secretariaat@groei.nl tijdschrift REDactie Anne Boot, Femmy ten Cate (hoofdredacteur), Fransje van Dorp, Marianne van Leijen, Janine van Nunen (redactiesecretaresse), Marja van Rooij (eindredacteur), Sandra Verkic (beeldredacteur) en Mariëtte van Vucht (webmaster) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer Telefoon: 079-3681235 E-mail: redactie@groei.nl DIT & NOG HEEL VEEL MEER IN DE VOORJAARS NUMMERS VAN G&B 98 G R O E I&BL O E I–TU I N PR AK TIJK ART DIRECTION Femmy ten Cate, Tina Lenz VORMGEVING M&D vormgevers LITHOGRAFIE Marc Gijzen DRUKKERIJ Corelio Printing, Erpe-Mere DISTRIBUTIE Betapress BV, Gilze / Ima Press, Turnhout. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIE-VERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar Telefoon: 072-2010140 E-mail: info@55communications.nl of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. Pagina 52

Pagina 54

Voor kranten, online folders en verenigingsbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw verenigingsbladen.

Groei en Bloei februari2015 Lees publicatie 10036Home


You need flash player to view this online publication