Foto: iStockphoto Foto: Dreamstime PADDENSOORTEN 1 In ons land leven vijf paddensoorten: rugstreeppad (1. Bufo calamita), gewone pad (2. Bufo bufo), knoflookpad (3. Pelobates fuscus), geelbuikvuurpad (4. Bombina variegata) en vroedmeesterpad (5. Alytes obstetricans). Met uitzondering van de gewone pad zijn al deze padden kwetsbaar tot ernstig bedreigd. Foto: iStockphoto 3 2 4 Foto: Dreamstime betreuren. Op locaties waar het om grote aantallen slachtoffers gaat, zetten actiegroepen zich in om de padden veilig te laten oversteken. Door deze overzetacties worden tienduizenden padden van een wisse dood gered. Stapsteen Als tuineigenaar kun je de padden helpen door de tuin geschikt voor ze te maken. In ruil daarvoor eten ze slakken, regenwormen, spinnen en insecten. De tuin is voor padden een belangrijke stapsteen om van het ene naar het andere gebied te trekken. De gewone pad houdt van donkere, vochtige en vooral rustige schuilplekken. Dat kunnen houtstapels, stenen muurtjes, dakpannen of composthopen zijn. Het zijn koudbloedige dieren, die zich overdag meestal schuilhouden. Alleen als het regent en in de schemer kruipen ze tevoorschijn. Een tuin met een geschikte vijver maakt grote kans als paddenvoortplantingsplek te worden uitgekozen. Jonge padden gaan op zoek naar nieuwe plekken. Voor de voortplanting zijn ze afhankelijk van water, daar zetten ze hun eitjes in af. Hun voorkeur gaat uit naar een vijver in de zon met glooiende oevers, zodat ze gemakkelijk zijn poten. Zijn taak zit erop. De jongen moeten nu zelf zorgen dat ze als volwassen vroedmeesterpad de wal bereiken. De paring van deze paddensoort verloopt heel melodieus. De vrouwen worden gelokt met een zacht gefluit. Het is een korte toon die om de anderhalve tel klinkt. Als je op een zwoele avond meerdere vroedmeesterpadden in koor hoort roepen, dan klinkt het als een klokkenspel. Daaraan heeft hij in Limburg de bijnaam ’klökske’ te danken. het water in en uit kunnen. In de vijver moeten voldoende waterplanten groeien, zodat de padden de eiersnoeren daartussen kunnen afzetten. Bij de keuze van hun leefomgeving zijn ze kritischer dan bij de keuze van hun partner. Misschien komt het doordat ze niet goed zien en opgewonden zijn, maar als de paddentrek is aangebroken, nemen ze met alles genoegen: een paddenman, een mensenvuist, een stuk hout of een speelgoedeendje dat in de vijver ronddobbert. Als paddenmannen eenmaal beet hebben, laten ze niet meer los. Ze hebben aan hun voorpoten paarkussentjes die extra houvast geven. Een paddenvrouw met wel zes mannetjes op haar rug is geen uitzondering. Zij moet dit soms met de dood bekopen. Als de paddenmannen onderweg geen partner vinden, trekken ze naar de poel van hun keuze en wachten tussen de waterplanten op ongepaarde dames. Evolutie Als de paren hun voortplantingsplek bereikt hebben,moeten ze eerst op temperatuur komen. Je ziet ze overdag vaak op de bodem van de vijver liggen. ’s Avonds en ’s nachts zweven ze naar de oppervlakte, waar uiteindelijk de paring plaatsvindt. Als zij zo ver is, strekt ze haar achterpoten naar achteren. Hij drukt zijn snuit tegen haar flanken en kromt zijn rug om de eitjes die uit haar stromen op te kunnen vangen en te bevruchten. De bevruchte eitjes blijven in snoeren van soms wel 4 meter lang tussen de waterplanten achter. Van de drie- tot vierduizend eitjes worden er heel wat opgepeuzeld door vissen en roofinsecten. De overgebleven eitjes worden na een dag of tien larf (kikkervisje). In de volgende drie maanden verandert de larf in een pad: de kieuwen veranderden in longen en er worden poten ontwikkeld om zich op land te kunnen voortbewegen. Daarmee ’herhaalt’ zich in sneltreinvaart wat driehondvijftig miljoen jaren geleden plaatsvond, toen de amfibieën voor de eerste keer uit het water het land op kropen: de evolutie van vis tot pad. ] 5 Foto: Wikimedia; Laurent Lebois Tekst Carla van Lingen Voor informatie over padden: www.padden.nu en www.ravon.nl, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Foto: Wikimedia; Christian Fischer Boven I Eiersnoer. Onder I Padden houden zich overdag meestal schuil. Foto: iStockphoto Pagina 20

Pagina 22

Interactieve digi-webshop, deze vaktijdschrift of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van e-gebruiksaanwijzingen.

Groei & Bloei 2015 Lees publicatie 10052Home


You need flash player to view this online publication